Материалы историко-краеведческой конференции (к 80-летию Полоцкого краеведческого музея 22–23 ноября 2006 г.)

Укладальнік: В.Д. Краско, загадчык Краязнаўчага музея, філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка

Матэрыялы гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі: (да 80-годдзя Полацкага краязнаўчага музея) / уклад. В.Д. Краско. — Полацк: НПГКМЗ, 2008. — 232 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2008 © Калектыў аўтараў, 2006

 


Материалы историко-краеведческой конференции (к 80-летию Полоцкого краеведческого музея 22–23 ноября 2006 г.)
Читать

 


СОДЕРЖАНИЕ

Падсумаванне 5

Аўласенка А.С. Аб гербе "Палата", набытым пад Полацкам у 1579 годзе 7

Баўтовіч М.М. Гэральдычная гiсторыя Полацку 15

Воднева І.П. Перыядычны друк на Полаччыне ў першай палове ХХ ст. (1917-1936) 33

Галубовіч В.У. Шляхта польскага паходжання ў Полацкім ваяводстве ў канцы XVI-XVII стст. 47

Дзянісаў А.У. Полаччына на старонках краязнаўчага часопіса "Наш Край" у 1920-я гг. 57

Захарова Е.Л. История образования и развития Полоцкой сельскохозяйственной школы (1951-1956 гг.) 67

Кавалёва Я.В. Рунічныя сімвалы ў геаметрычным арнаменце ручнікоў Паазер'я 85

Козел А.В. Гісторыя аптэкарскай справы на Полаччыне 95

Копыл С.П. Малоизвестные страницы боевой биографии 20 гвардейской стрелковой дивизии (174 стрелковой дивизии 1-ого формирования) 105

Краско В.Д. Праблемы паказу і інтэрпрэтацыі савецкай гісторыі ў экспазіцыі Краязнаўчага музея 117

Лисов А.Г. История Витебской школы художников в искусствоведческой науке и краеведении 125

Лобач У.А. Сімволіка храма ў традыцыйнай культуры беларусаў Падзвіння 133

Недокунева И.В. Экспериментальный курс "Полоцковедение" как составная часть гражданско-патриотического воспитания 149

Півавар М.В. Вывучэнне гісторыі і культуры Полаччыны ХVІ - пачатку ХХ стст.: даследчыкі і іх працы (даследчыкі Полаччыны ХVІ - пачатку ХХ ст. і іх працы як краязнаўчыя помнікі) 157

Поляков С.И. 17-я и 50-я стрелковые дивизии накануне и в начальный период Великой Отечественной войны 177

Сяргеенка Н.А. Мошчы святога Андрэя Баболі ў Полацку 189

Усціновіч Ю.Ф. Праблемы і перспектывы выкарыстання некаторых турыстычных рэсурсаў Полаччыны ў экскурсійна-турыстычнай дзейнасці 199

Філіпенка У.С. Традыцыйныя ўяўленні беларусаў Падзвіння аб прафілактыцы дзіцячых хвароб у дародавы перыяд 211

Шарыпкін Р.Л. Школьны краязнаўчы музей "Мінулае Залесчыны": дзейнасць, грамадскія сувязі і выхаваўчае ўздзеянне. 223