Материалы историко-краеведческой конференции (к 75-летию Полоцкого краеведческого музея 18-19 мая 2001 г.)

Укладальнік: В.Д. Краско, загадчык Полацкага краязнаўчага музея

Матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі: (да 75- годдзя Полацкага краязнаўчага музея)/ уклад. В.Д. Краско. - Полацк: НПГКМЗ, 2001. - 84 с.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2001


 

Материалы историко-краеведческой конференции (к 75-летию Полоцкого краеведческого музея 18-19 мая 2001 г.)Читать в Google Материалы историко-краеведческой конференции (к 75-летию Полоцкого краеведческого музея 18-19 мая 2001 г.)Читать в Яндекс

 


ЗМЕСТ 

Боравская В.В. Род Лубны-Герцык в контексте истории полоцких князей. Генеалогическая гипотеза 3

Боравская Е.Б., Боравский Б.В. Краткие очерки о довоенной полоцкой медицине 8

Быхавец І.А. Сляды выдатных людзей на захадзе нашай вобласці 14

Вазьміцель А.В. Друкарская справа ў Полацку ў другой палове ХІХ-ХХ стст. 17

Галубовіч В.Ул. Справа аб пацверджанні шляхецтва Яну Дзягілевічу, пісару месцкаму полацкаму 22

Джумантаева Т.А. Да пытання аб стварэнні краязнаўчага музея ў Полацку 29

Дук Д.У. Культурный сувязі палачан (па выніках вывучэння пячной кафлі XIV-XVII стст.) 33

Жиркевич-Подлесских Н.Г. Витебский губернатор Иван Степанович Жиркевич и его мемуары 38

Карасёў В.Р. Людзі і падзеі ветрынскай зямлі: пошукі і знаходкі 48

Касцюкевіч С.У. Краязнаўчая дзейнасць як адзін з напрамкаў працы дамоў рамёстваў Віцебшчыны 52

Краско В.Д. Краязнаўчы рух на Полаччыне ў 20-я гг. ХХ ст. 56

Лобач Ул.А. Традыцыйная эротыка ў маладзёвай субкультуры беларусаў Паддзвіння (па фальклорных і этнаграфічных матэрыялах ХІХ-ХХ стст.) 60

Мацвіенка Ж.П. ТВЛ як новая генерация ў літаратуры. Тэзісы да навуковага даклада 69

Третьяк И.Д. Документы зонального госархива в г.Полоцке - одни из источников изучения истории родного края 72

Шупенька І.А. І.П. Дэйніс - даследчык Полацкай гісторыі 79