Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2013 г.)

Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2013 г.) Укладальнік: Т.У. Явіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце


Полацкі музейны штогоднік: (зборнік навуковых артыкулаў за 2013 г.) / уклад. Т.У. Явіч. — Полацк: [НПГКМЗ], 2014. — 288 с.: іл.


© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2014

 


 

Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2012 г.)
Читать

 

Змест

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПОЛАЦКІ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ МУЗЕЙ-ЗАПАВЕДНІК у 2012 г.

Узнагароды Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 11

Навуковыя канферэнцыі 14

Выданні Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 16

Выставачная дзейнасць 17

Музейныя святы 41

Канцэрты і фестывалі 47


МАТЭРЫЯЛЫ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ па выніках навукова-даследчай работы супрацоўнікаў НПГКМЗ у 2012 г.

Ашуева В.Я. Беларускія выданні 1945–1950 гг. у фондах НПГКМЗ 53

Воднева І.П. Да пытання аб яўрэйскіх пачатковых навучальных установах Полацка сярэдзіны ХІХ — пачатку ХХ стст. 61

Гаўрылава С.В. Асноўныя кірункі аднаўлення і развіцця г. Полацка ў 1944–1954 гг. Частка 2. Гандаль і грамадскае харчаванне, камунальная гаспадарка, транспарт 84

Дамаскіна В.Ф. Вобраз лёну ў міфапаэтычных уяўленнях беларусаў 100

Зуева Г.П. Расійскія дзіцячыя часопісы ХІХ — пач. ХХ стст. у фондах НПГКМЗ 115

Копыл С.П. Артиллерия в боях за г. Полоцк летом 1941 г. 124

Магалінскі І.У. Металічная матрыца з Полацка 142

Нямчынская Н.І. Яўрэйская адукацыя ў Полацку ў 1919–1926 гг. 147

Орлова Т.А. Историческая застройка территории, ограниченной с юга — ул. Нижне-Покровской, с севера — проспектом Ф. Скорины, с запада — проездом между домами № 8а и № 8 по проспекту Ф. Скорины, с востока — ул. Энгельса (по картографическому материалу середины XVIII в.) 155

Рудаков П.С. Использование немецких строительных материалов в ДОТах Гомельского узла обороны 177

Смирнова Т.Р. Совместная работа музейного педагога и учителя-дефектолога по развитию речи детей дошкольного возраста (на примере музейно-педагогической программы «История привычных вещей») 181

Соловьёв А.А. Реконструкция печи конца ХІХ — начала ХХ вв. (по материалам исследования дома № 15 по ул. Толстого) 194

Сыревич И.В. Войсковая часть 9903. Диверсионная группа Герчика на полоцкой земле 202

Філатава Н.В. Мастацка-тэхналагічныя асаблівасці ўзорнага ткацтва ручнікоў з музейнага збору НПГКМЗ 213

Філімонава В.А. Выданні Люблінскай езуіцкай друкарні ў фондах НПГКМЗ 223

Шарох Г.А. Элементы традыцыйнага вяселля на Падзвінні ў вясельным абрадзе Музея ткацтва «Як зліліся дзве рэчанькі…» 231

Шульчанка В.А. Грамадска-палітычныя і літаратурныя часопісы 1998–2000 гг. у фондах НПГКМЗ 240


АРТЫКУЛЫ

Иоаннисян О.М. Памятники средневековой архитектуры на пути «из варяг в греки» (О возможном месте Полоцка в развитии международного культурного туризма) 247

Сарабьянов В.Д. Алтарная преграда Спасо-Преображенской церкви Евфросиньева монастыря: конструкция, типология и иконография 260

ЗВЕСТКІ АБ АЎТАРАХ 283


 

Скачать: shtogodnik2013.zip (shtogodnik2013.pdf - CRC32: FE507B01)