Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2004 году)

Складальнік: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара па навуковай рабоце

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі: (па выніках навукова-даследчай работы ў 2004 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2005. — 164 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2005

 


Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2004 году)
Читать

 

Змест

Ад складальніка 3

Навуковыя даследаванні

Дамаскіна В.Ф. Народнае адзенне ў звычаях і абрадах беларусаў (сямейная абрадавасць) 6

Козел О.В. Развитие фтизиатрической помощи на Полотчине в 1920-е годы 15

Краско В.Д. Станаўленне і развіццё адкрытай свецкай жаночай адукацыі ў Полацку (ад пансіёнаў да гімназіі) 20

Лобач У.А. Лён і вырабы з лёну ў знахарскіх практыках беларусаў Падзвіння 31

Орлова Т.А. Изменение планировочной структуры г. Полоцка с к. XVIII по XX вв. 39

Поляков С.И. Полочане – участники Берлинской операции 47

Смирнова Т.Р. Особенности восприятия экспозиции Детского музея детьми (дошкольного и младшего школьного возраста и учащимися с психофизическими особенностями развития) 55

Соловьёв А.А. Археологическое исследование дома № 15 по ул. Толстого в г. Полоцке при проведении ремонтных работ 62

Сяргеенка Н.А. Установы культуры ў Полацку на пачатку 20-х гадоў XX стагоддзя 77

Філатава Н.В. Асаблівасці развіцця жаночага касцюма на Паазер’і ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. (канструктыўна-тэхналагічныя асаблівасці жаночага адзення Расонска-Верхнядзвінскага крою) 92

Явіч Т.У. Канцэпцыя экспазіцыі, прысвечынай гісторыі Полацкага езуіцкага калегіума 96

Агляд калекцый, каталогі прадметаў з фондаў НПГКМЗ

Воднева І.П. Газеты ў фондах НПГКМЗ 101

Зуева Г.П. Каталог польскамоўных часопісаў «Вэндровец», «Край» і «Земя» ў фондах НПГКМЗ 113

Шумовіч А.У. Кірылічныя выданні друкарняў старавераў к. XVІІІ – пач. ХІХ стст. у фондах НПГКМЗ 130

Дадаткі

Гліннік В.В. Невядомая познегатычная выява полацкай трагедыі 1563 г. 143