Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2003 году)

Укладальнік: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара па навуковай рабоце

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2003 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2004. — 172 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2004

 


Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2003 году)
Читать

 

Змест

Ад складальніка 3

Навуковыя даследаванні

Андреева Н.А. Роль музейно-педагогических занятий в образовательном процессе музеев 6

Краско В.Д. Жаночыя пансіёны у Полацку як адлюстраванне палітыкі царскага урада 12

Лысенко Л.М. Региональность художественного процесса 20

Орлова Т.А. Советский период в архитектуре Полоцка 28

Поляков С.И. Полоцкая наступательная операция 43

Раковская Г.Н. Тематические экскурсии 53

Сяргеенка Н.А. Аперацыя «Баевік»: мерапрыемства савецкай улады па канфіскацыі царкоўных каштоўнасцей і ліквідацыі мошчаў святых на Полаччыне на пачатку 1920-х гг. 58

Смирнова Т.Р. Психологический аспект в работе с учащимися спецшколы по музейно-педагогическим программам 64

Явіч Т.У. Беларускія мастакі – навучэнцы Полацкай езуіцкай калегіі (акадэміі) 67

Агляд калекцый, каталогі прадметаў з фондаў НПГКМЗ

Воднева І.П. Газеты ў фондах НПГКМЗ 77

Даўгун В.М. Агляд калекцыі меднага мастацкага ліцця (XI-XX стст.) са збору НПГКМЗ 99

Зуева Г.П. Каталог часопісаў «Тыгоднік ілюстраваны» («Tygodnik illustrowany») у фондах НПГКМЗ 104

Шумовіч А.У. Выданні XVІІ ст. друкарні Кіева-Пячэрскай лаўры ў фондах НПГКМЗ 134

Шупенька І.А. Выданні друкарні Полацкага езуіцкага калегіума ў фондах НПГКМЗ 149

Дадаткі

Тарасов С.В. Новый взгляд на историю полоцкого Софийского собора 159