Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2002 году)

Укладальнік: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара па навуковай рабоце

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2002 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2003. — 152 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2003

 


Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2002 году)
Читать

Змест

Навуковыя даследаванні

Беспрозванная Н.З. Концепция природно-экологического музея в г.Полоцке 3

Джумантаева Т.А. Перспектывы развіцця Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 9

Зуева Г.П. “Тыгоднік ілюстраваны” у фондах НПГКМЗ 26

Краско В.Д. Новыя звесткі пра гарбарны завод П. Ільмера 29

Орлова Т.А. Архитектурная пластика фасадов зданий, выстроенных в г. Полоцке в к. XIX - н. XX вв. 33

Поляков С.И. Полоцкий укреплённый район: формирование и боевая деятельность 43

Сакалоў Ю.М. Скарб з Лучна 47

Сяргеенка Н.А. Люстрацыя паезуіцкіх маёнткаў 1774 года – каштоўная малавядомая крыніца па гісторыі Полаччыны другой паловы XVIII ст. 50

Тисленко Ю.И. Отражение экономического сотояния Полоцка в почтовой графике 60

Агляд калекцый, каталогі прадметаў з фондаў НПГКМЗ

Ашуева В.Я. Беларускія выданні на рускай мове к. ХІХ – пач. ХХ стст. у фондах НПГКМЗ 68

Галюк Е.М. Монеты Речи Посполитой в фондах НПИКМЗ 81

Козел О.В. Каталог коллекции холодного оружия 83

Лугіна Н.Г. Кафля ХІV-ХІХ стст. з раскопак Булкіна Вас.А. і Смірнова В.М. 91

Песіна І.Е. Калекцыя Алеся Матусевіча у фондах НПГКМЗ 113

Ушакова Е.А. Коллекция самоваров в фондах НПИКМЗ 119

Шумович Е.В. Кириллические издания XVІ-XVІІІ вв. в фондах НПИКМЗ 145