Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2001 году)

Укладальнік: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара па навуковай рабоце

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2001 г.)./ уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2002. — 206 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2002

 


Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2001 году)
Читать

Змест

Ашуева В.Я. Беларускія выданні на рускай мове к.ХІХ - пач. ХХ стст. у фондах НПГКМЗ 3

Гаврилов В.В. Создание научного архива в НПИКМЗ 7

Галюк Е.М. Монеты Речи Посполитой в фондах НПИКМЗ (обзор коллекции) 16

Лугіна Н.Г. Кафля сярэдзіны XVI - пачатку XX стст. з раскопак Н.І. Здановіч 21

Орлова Т.А. Эклектизм в архитектуре. Дома, выстроенные в Полоцке в к. ХІХ - н. ХХ вв. в «кирпичном» стиле 53

Смирнова Т.Р. Социально-педагогический аспект работы отдела музейной педагогики на примере работы с детьми девиантного поведения 62

Сяргеенка Н.А. Грамадска-палітычныя арганізацыі Полацка ў 80-90-х гг. XX ст. 65

Ушакова Е.А. Коллекция самоваров в фондах НПИКМЗ 68

Цісленка Ю.Л. Каталог «Полацк на старых паштоўках» 79

Шумович Е.В. Минея общая 1628г. в фондах НПИКМЗ 140

Шупенька І.А. Каталог асабістага архіва І.П.Дэйніса 145