Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 1996 году)

Укладальнік: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара запаведніка па навуковай рабоце

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 1996 г.)./ уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: ПГКМЗ, 1997. — 68 с.: іл.

© Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 1997

 


 

Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 1996 году)
Читать

 

ЗМЕСТ

Джумантаева Т.А. Метадычныя рэкамендацыі па складанню тэматычных каталогаў музейных калекцый ПГКМЗ 1

Раковская Г.Н. Методические рекомендации по подготовке и проведению экскурсии в музее 4

Богачева Т.О. Объём, состав, структура каталога коллекции серебряных копеек 1534-1718 гг. 11

Ласточкина Л.В. Из истории музейной информатики 15

Лугіна Н.Г. Калекцыя кафлі з фондаў ПГКЗ (аб'ем і структура каталога) 29

Орлова Т.А. Восприятие пространственной композиции главной площади г. Полоцка в к. ХVIII в. Организующая роль симметрии ансамбля главной площади 34

Ушакова Е.А. Обзор коллекции изделий из соломы и лозы в фондах ПИКЗ 37

Шумовіч А.У., Ладзісава Г.П. Музей беларускага кнігадрукавання як асяродак збірання, захавання, вывучэння і прапаганды помнікаў кніжнай культуры 42

Шумовіч А.У. Філіграні на паперы кірылічных выданняў XVI-пач. XIX стст. (з фондаў Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка) 51