Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2008 году)

Укладальнік: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара па навуковай рабоце

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі: (па выніках навукова-даследчай работы ў 2008 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2009. — 236 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2009

 


Материалы научно-практической конференции (по результатам научно-исследовательской работы в 2008 году)
Читать

 

ЗМЕСТ

Ад укладальніка 3

Навуковыя даследаванні

Андреева Н.А., Смирнова Т.Р. Роль музейного предмета в образовательно-воспитательной функции музеев 7

Воднева І.П. Полацкае Дваранскае павятовае вучылішча 21

Мельянцава Т.А. Інфармацыйны агляд па выніках наведвання культавых устаноў Полацкага раёна 25

Орлова Т.А. Историческая застройка квартала, ограниченного улицами Ленина, Нижне-Покровская, Свердлова 33

Поляков С.И. Полоцкий кадетский корпус. История в лицах 48

Салаўёў А.А. Даследаванні другога паверха корпуса «В» полацкага езуіцкага калегіума (падчас рамонту 2003–2008 гг.) 60

Студзенікіна Ю.У. Агульныя тэндэнцыі развіцця гандлю ў Полацку ў XIX ст. 82

Сыревич И.В. «И вспомнить страшно, и забыть нельзя…» 97

Агляд калекцый, каталогі прадметаў з фондаў НПГКМЗ

Анучына Н.У. Выданні беларускага замежжа ў фондах НПГКМЗ 125

Волков А.И. К вопросу об историческом исследовании коллекции живописи XVIII века НациональногоПолоцкого историко-культурного музея-заповедника 132

Даражкоўскі С.Л. Агляд калекцыі шклянога посуду з фондаў НПГКМЗ 173

Магалінскі І.У. Сякеры X–XVIII стст. з фондаў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 179

Пракоф’ева Ю.С. Абрусы з музейнага збору НПГКМЗ: уступны артыкул да тэматычнага каталога 196

Шумовіч А.У. Кірылічныя рукапісы ХVІІІ — пач. ХХ стст. у фондах НПГКМЗ 208

Дадаткі

Оськин А.Ф. Система управления учебным контентом ATutor как информационная среда виртуального музея 219