Канферэнцыя па выніках навукова-даследчай работы супрацоўнікаў запаведніка ў 2013 г.

19.02.2014
20.02.2014
Программа

19-20 февраля 2014 г.

19.02.2014

10.00

1. Андреева Н.А. Экспозиция 3-го зала Детского музея в свете теории музейной коммуникации.
2. Смирнова Т.Р. Психолого-педагогическое обоснование экспозиции 3-го зала Детского музея.
3. Гарблянская А.С. Место и роль белорусских народных сказок в экспозиции 3-го зала Детского музея.
4. Клепацкая Н.В. Сценарий «Детской странички» на сайте Детского музея».
5. Воднева І.П. Да пытання аб дзейнасці пачатковых навучальных устаноў г. Полацка ў пачатку ХХ ст. Полацкае гарадское 4-класнае вучылішча.
6. Аниськович М.М. Начальные и средние учебные заведения г. Полоцка в 1918–1923 гг.
7. Гаўрылава С.В. Асноўныя кірункі аднаўлення і развіцця г. Полацка ў 1944–1954 гг. Ахова здароўя, адукацыя, культура, фізкультура і спорт.
8. Шумовіч А.У. «Астрожская Біблія» ў перадруку старавераў 1914 г. з фондаў НПГКМЗ.
9. Філімонава В.А. Выданні Варшаўскай езуіцкай друкарні ў фондах НПГКМЗ.

12.30–13.00 Перапынак.

10. Зуева Г.П. Кнігі рускага грамадзянскага друку пачатку ХХ ст. у фондах НПГКМЗ: агляд калекцыі.
11. Ашуева В.Я. Беларускія выданні 1945–1950 гг.: падвядзенне вынікаў.
12. Шульчанка В.А. Літаратурна-мастацкія і гістарычныя часопісы 1998–2000 гг. у фондах НПГКМЗ.
13. Анучына Н.У. Выданні беларускага замежжа 1946–1949 гг. у фондах НПГКМЗ.
14. Капыл С.П. 46-я авіяцыйная дывізія Заходняга фронту ў абарончых баях на Полаччыне летам 1941 года.
15. Рудакоў П.С. Эвалюцыя савецкай сухапутнай фартыфікацыі 20–30-х гадоў XX ст. на прыкладзе Полацкага ўмацаванага раёна.
16. Сырэвіч І.В. Малавядомыя старонкі з жыцця Героя Савецкага Саюза З.М. Тусналобавай-Марчанка.
17. Нарэйка К.А. Полацк у вайне 1812 г.
18. Орлова Т.А. Историческая застройка территории, ограниченной с юга — Замковым проездом, с севера — ул. Коммунистической, с запада — ул. Евфросинии Полоцкой, с востока — ул. Свердлова (по материалам Маршрутов полоцких кварталов 1858–59 гг.).
19. Романенкова Г.Н. К вопросу о пожаре в Полоцке летом 1912 г.

20.02.2014

10.00

20. Магалінскі І.У. Прадметы пісьменства XІ–XVII стст. з каляровых металаў у музейным зборы НПГКМЗ.
21. Соловьёв А.А. Итоги археологического изучения западной части квартала между улицами Свердлова, Нижне-Покровской, Энгельса и проспектом Ф. Скорины.
22. Ледник В.А. Волк в природе и культуре Беларуси.
23. Дамаскіна В.Ф. Віртуальны музей традыцыйнай культуры Падзвіння.
24. Шарох Г.А. Ручнікі Заходняй Віцебшчыны ў сістэме рытуальных практык у 1941–1945 гг. (на прыкладзе калекцыі ручнікоў з музейнага збору НПГКМЗ).
25. Бакунова Т.В. Касцюм прадстаўніц прывілеяванага саслоўя і яго асаблівасці на Беларусі ў XVIII–XIX стст.
26. Пархимчик Т.В. Искусство и философия в творчестве А. Коновалова.
27. Мороз А.П. Иван Михайлович Столяров. Художник и педагог.
28. Даўгун В.М. Каталог калекцыі іканапісу з музейнага збору НПГКМЗ.

12.30–13.00 Перапынак.

29. Лугіна Н.Г. Каталог калекцыі плінфы з музейнага збору НПГКМЗ. Сістэматызацыя, аналіз калекцыі.
30. Ходзікава А.В. Каталог калекцыі прасаў з музейнага збору НПГКМЗ.
31. Галюк А.М. Манеты Расіі 1700–1917 гг. у складзе нумізматычнай калекцыі НПГКМЗ.
32. Цісленка Ю.І. Каталог асабістага фонду гісторыка, краязнаўцы М.А. Маніса. Аналіз калекцыі, структура каталога.

®
Система Orphus